autopon.pl

Kalendarz Pirelli 2014

Zapraszamy na prezentację 


Nasza firma, jako jedna z niewielu w kraju i jedyna w Częstochowie, może się corocznie poszczycić posiadaniem jednego z najsłynniejszych kalendarzy - Kalendarza Pirelli. 

Kalendarz, jak wiadomo, nie jest powszechnie dostępny. Do każdego kraju trafia bardzo ograniczona liczba egzemplarzy i zostaje przekazany tylko wybranym osobom.

Pirelli 2014 to kalendarz wyjątkowy. W tym roku nie odbyła się bowiem żadna sesja zdjęciowa z udziałem czołowych modelek. Z okazji 50. urodzin zdecydowano się wydać nieopublikowany wcześniej Kalendarz Pirelli 1986, który do tej pory był trzymany w tajemnicy w archiwach firmy. 

 


W 1986 roku prace nad kalendarzem Pirelli zlecono dwóm fotografom - Bertowi Sternowi i Helmutowi Newtonowi. 
Projekty powstawały równolegle, ostatecznie zdecydowano się jednak opublikować zdjęcia pierwszego z fotografów. Newton musiał ustąpić z powodu problemów osobistych. Kalendarz, który opracował i stworzył, trafił do archiwum jako cenna „rodzinna pamiątka”, w oczekiwaniu na odpowiednią okazję, by znaleźć się w centrum uwagi. 


28 lat później kalendarz Newtona - wykorzystując szczęśliwy zbieg okoliczności, że lata 1986 i 2014 dzielą ten sam układ dni - ujrzał światło dzienne jako element obchodów rocznicowych. 

Kalendarz Pirelli 2014, który przestrzega założeń pierwotnego projektu, także pod względem układu graficznego, to 12 czarno-białych doskonałych artystycznych zdjęć wraz z 29 ujęciami z planu zdjęciowego. 

Źródło: www.polskatimes.pl "Kalendarz Pirelli 2014, czyli... Pirelli 1986: Zobacz zdjęcia Helmuta Newtona sprzed 28 lat" Data dodania: 2013-11-26

 

TERAZ MOŻESZ OBEJRZEĆ GO I TY !!! ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ DO NASZEGO SERWISU.